پیش‌بینی‌های مربوط به ۱۰ سال آینده

طبق پیش بينی های بنیانگذار پروتکل اثبات سهام الگوراند یعنی سیلویو میکالی ، تا ۱۰ سال آینده سرمایه گذاران سنتی وارد صنعت بلاکچین خواهند شد.او بر این باور است پس از گذشت ۱۰ سال سرمایه‌گذاران فقط به بلاک چین هایی جذب می شوند که توانایی انجام تراکنش های زیاد را با هزینه های کم داشته …

پیش‌بینی‌های مربوط به ۱۰ سال آینده ادامه »