بیت‌پاندا را یک شرکت بریتانیایی را خرید

بیت‌پاندا (Bitpanda)، صرافی ارز دیجیتال مستقر در وین  اتریش، از خرید شرکت بریتانیایی تراستولوژی (Trustology)، ارائه‌دهنده خدمات امانی و کیف پول ارز دیجیتال، خبر داده است. بیت‌پاندا پس از خرید تراستولوژی نام آن را به بیت‌پاندا کاستدی (Bitpanda Custody) تغییر خواهد داد و قصد دارد از این شرکت برای ارائه خدمات امانت‌داری خود با تمرکز …

بیت‌پاندا را یک شرکت بریتانیایی را خرید ادامه »