ماموریت سازمان بازرسی در خصوص مسئله رمزارزها

طبق گزارش ایرنا : موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را …

ماموریت سازمان بازرسی در خصوص مسئله رمزارزها ادامه »