شاردینگ چیست؟

قبل از ظهور شاردینگ، تصورات بر این بود که هیچ‌وقت نمی‌توان سه ویژگی «تمرکززدایی»، «مقیاس‌پذیری» و «امنیت» را در یک قالب پروژه ای که با فناوری بلاک چینی جمع کرده  و  باید یکی از آنها را قربانی سایرین کرد. این سه ویژگی در کنار یکدیگر مفهومی به نام سه‌گانه مقیاس‌پذیری را می‌سازند که اولین بار …

شاردینگ چیست؟ ادامه »