طرح پانزی چیست و چگونه آن را بشناسیم؟

ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد .در ابتدا برای جلب اعتماد بیشتر، سود به‌طور …

طرح پانزی چیست و چگونه آن را بشناسیم؟ ادامه »