اتحادیه اروپا خواهان توقف در قراردادهای هوشمند است

اتحادیه اروپا از طرح پیشنهادی جدیدی که برای قانون داده این اتحادیه (Data Act) ارائه شده و هدف آن تنظیم و کنترل روش‌های تولید داده‌ها و شفاف‌سازی قانونی برای بازار داده اروپا است، رونمایی کرد. این طرح پیشنهادی که دامنه وسیعی از مسائل را پوشش می دهد، موضوع قراردادهای هوشمند را هم مورد بررسی قرار …

اتحادیه اروپا خواهان توقف در قراردادهای هوشمند است ادامه »