هارد فورک لندن تعداد زیادی اتریوم را از بین برد

از زمان اجرای ارتقاء هارد فورک لندن روی شبکه اتریوم تاکنون حدود ۲۰۵ روز گذشته و تعداد اترهای سوزانده شده در حال نزدیک شدن به ۲ میلیون واحد است. در این مدت زمان ۱,۹۱۵,۲۲۰ واحد اتریوم سوزانده شده است که با قیمت کنونی اتر، ارزشی بیش از ۶.۹ میلیارد دلار دارد.  در حال حاضر نرخ …

هارد فورک لندن تعداد زیادی اتریوم را از بین برد ادامه »